Individuel terapi & coaching

Individuel terapi & coaching for børn, unge og voksne

Metakognitiv terapi er en meget skånsom behandling, hvor vi arbejder på at ændre dine metakognitive overbevisninger og dermed reducere overtænkning og uhensigtsmæssige strategier, som vedligeholder dine symptomer. Gennem terapiforløbet vil du opnå erfaringer med selv at kunne vælge, hvornår på dagen og hvor meget tid du vil bruge på at dvæle ved dine negative tanker, følelse og symptomer.

Målet er, at du får det psykisk bedre, og at du fremadrettet  kan håndtere dine problemer på en mere konstruktiv måde, der ikke er ødelæggende for din mentale sundhed.

Til den første session vil vi sammen identificere årsagen til din oplevelse af ikke at trives psykisk samt de psykologiske problemstillinger, du må have. Du vil gennem konkrete øvelser og erfaringer afprøvet hjemme opleve, at du ikke længere er styret af dine negative tanker, følelser eller symptomer. 

I stedet vil du opleve, at du har kontrol over, hvad du retter din opmærksomhed mod, og at du selv kan vælge hvad, hvornår og hvor meget tid, du vil bruge på negative tankeprocesser som grublerier, bekymringer og overanalysering. 

Således vil du erfare, at du fremadrettet kan håndtere livets udfordringer på en mere konstruktiv. Et forløb afsluttes altid med, at vi sammen laver en forebyggelses for dig.

Mine forløb er oftest kortvarige og baseret på evidensbaseret psykologfaglig viden med det formål, at du opnår dit personlige mål med terapien. Ligeledes er det vigtigt, at du oplever selv at kunne anvende de nye teknikker efter endt forløb. Det er en forudsætning, at du går helhjertet ind i forløbet, da det er afgørende for et succesfuldt terapiforløb, at metoden anvendes mellem sessionerne.

Varigheden for et forløb er  varierende, men generelt er det mellem fem til 10 sessioner. Jeg anbefaler, at sessionerne ligger én gang om ugen, men forløbet tilpasses selvfølgelig dine behov.

Kontaktinformationer

Du er velkommen til at sende mig en email eller ringe til mig. Du kan altid også bare booke på min onlinebooking