OM mig

Nanna Holm

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2012 og er siden autoriseret af psykolognævnet. Jeg har en to-årig specialistuddannelse i Metakognitiv terapi ved professor Adrian Wells, der er tilknyttet University of Manchester. Jeg er certificeret metakognitiv psykolog v/MCT-Institute i 2017, og du kan finde mig på MCTs liste over godkendte metakognitive terapeuter.

Mit teoretiske og metodiske udgangspunkt er primært metakognitiv terapi. Det betyder meget for mig at kunne tilbyde dig/ jer effektiv og evidensbaseret hjælp, derfor opdaterer jeg mig fagligt løbende og modtager supervision, så jeg kan tilbyde dig / jer den bedst mulige behandling.

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne.

 

Nanna Holm l Kurser l Stresshåndtering og stressforebyggelse l Introduktion til metakognitiv terapi

Tidligere erfaringer
Udover at være psykolog har jeg en tidligere uddannelse som ergoterapeut. I den forbindelse arbejdede jeg på Hammel Neurocenter for svært hjerneskadede børn og unge, hvor jeg havde en tæt kontakt til forældrene.

Jeg har arbejdet i forskellige psykologpraksisser, hvor jeg har specialiseret mig i behandling af angstlidelser, depression, OCD, PTSD, stress, lavt selvværd og andre eksistentielle livsudfordringer. Derudover har jeg solid erfaring med metakognitive gruppeforløb, som jeg blandet andet har afholdt i Karup, Fredericia, Køge og København. 

Gennem min tidligere ansættelse hos Falck Healthcare har jeg stor erfaring med overgangen fra sygemelding og tilbagevenden til arbejdet med henblik på fastholdelse af psykisk sundhed. 

Jeg har arbejdet med mange problematikker, der omhandlede stress og manglende sammenhæng mellem arbejdslivet og privatlivet. Jeg er erfaren i at holde oplæg og introduktionskurser om Metakognitiv terapi, og jeg samarbejder blandet andet med lægekurser.dk.

I min tid som psykolog har jeg desuden ydet supervision til teams med anden faglig baggrund i eksterne organisationer samt læger og psykologer, der skulle have deres autorisation. 

Dit møde med mig Gennem min tid som psykolog har jeg arbejdet indenfor forskellige arbejdsområder, hvilket har givet mig et bredt og solidt fundament både teoretisk og erfaringsmæssigt. 

Det er meget betydningsfuldt for mig, at du oplever kvalitet og grundighed gennem en ligeværdig samarbejdsrelation med mig, hvor vi arbejder målrettet på, at du opnår dit eller dine mål med terapien. 

Du vil opleve et rum, som er dit på en nærværende, tillidsfuld og respektfuld måde. Et rum hvor det er rart og trygt at være. 

Det er vigtigt for mig, at du oplever gennemsigtighed i terapien, så du kan tilegne dig nye strategier, der vil sikre dig ikke blot symptomlindring, men en varig forandring, så du føler dig styrket til at håndtere livets udfordringer på en mere konstruktiv måde fremadrettet. 

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Kontaktinformationer

Du er velkommen til at sende mig en email eller ringe til mig. Du kan altid også bare booke på min onlinebooking