Metakognitivt gruppeforløb

Metakognitiv terapi baserer sig på en ny forståelse af psyken. Metoden er evidensbaseret og udviklet til effektiv behandling af angst, depression, stress, OCD og PTSD.

Er et forløb noget for dig?

Du genkender følgende:
– Symptomer på stress, angst, og depression
– Svært ved at finde ro og nærvær
– Søvnproblemer og har prøvet alt for at kunne sove
– Dine bekymringer og grublerier opfylder meget af din dag
– Prøver forgæves, at finde svar/ løsninger på din problemstilling
– Du oplever at være meget fokuseret på ting, du finder truende
– Du har svært ved at koncentrere dig og holde fokus.

Du ønsker og er motiveret til:
– At styrke din mentale sundhed, livskvalitet og få mere energi
– At lære at bryde de uhensigtsmæssige mønstre
– Forebygge tilbagefald
– Du er parat til at prøve noget nyt og anderledes
– Fokusere fremad og give slip på dine tidligere strategier.

Hvad kan du opnå ved at deltage i forløbet? I gruppeforløbet vil du få en forståelse for, hvorfor du har det, som du har det.

Der arbejdes målrettet mod, at identificere og reducere et bestemt opmærksomhedssyndrom kaldet The Cognitive Attentional Syndrom (CAS), som er årsagen til al psykisk mistrivsel. CAS består af overtænkning i form af bekymringer, grublerier, analyse, trusselsmonitorering og andre uhensigtsmæssige copingstrategier, som kun har en kortvarig effekt og fastholder symptomer.

I gruppeforløbet vil du få erfaringer med, at anvende konkrete teknikker til at reducere CAS og dermed reducere symptomer eller blive helt symptomfri. Du bliver guidet til at anvende teknikkerne, så du kan styrke din mentale sundhed og komme tilbage til livet. Du vil lære at kunne reducere den tid du bruger på bekymringer og grublerier. Du vil arbejde med dine egne problemstillinger, med udgangspunkt i de nye teknikker du får kendskab til i forløbet.

Du får evidensbaserede træningsøvelser, som effektivt styrker dit nærvær,  energiniveau, og reducerer symptomer. Du vil få en forståelse af årsagen til psykisk mistrivsel og erfare, hvad der skal til for at styrke din mentale sundhed.

Du vil blive styrket til at håndtere livets udfordringer på en konstruktiv måde, som fastholder din psykiske trivsel fremadrettet.

Hvordan fungere et gruppeforløb?

Det er anderledes fra det mange kender fra typisk gruppeterapi. Metakognitiv terapi er en meget skånsom metode, da vi ikke graver rund i fortiden, og du skal ikke afsløre dine inderste følelse og tanker. Du er sikkert allerede ekspert i at bruge meget tid på at forstå og løse din problemstilling men uden held.

I et metakognitiv gruppeforløb arbejdes der med det du / I oplever nu og her, samt et fremadrettet fokus med henblik på forebyggelse af tilbagefald. Hvor? Holbergsgade 14, 2. sal 1057 Kbh K Gruppelokalet er lejet af Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter, Pris Et certificeret metakognitiv forløb varer 12 timer og er fordelt over 6 uger.

Et metakognitivt terapiforløb koster 3950 kr. som betales ved tilmelding eller i rater. Det er en gennemsnitlig timepris på 330 kr., hvilket svarer til timeprisen ved en psykolog med lægehenvisning. Handelsbetingelser og afbudsregler Tilmeldingen er bindende, når den er indsendt – også ved fravær. Forløbet kan aflyses ved færre end 5 tilmeldinger. Ved mindre end 1 måned til afholdelse opkræves 50% i gebyr. Ved mindre end 14 dage til forløbsstart ydes ingen refusion. Men du er velkommen til, at overdrage din plads til en anden.

Du tilmelder dig forløbet ved at klikke her.

Kontaktinformationer

Du er velkommen til at sende mig en email eller ringe til mig. Du kan altid også bare booke på min onlinebooking