Metakognitiv terapi

Gennem mange års forskning i, hvordan sindet fungerer, har Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester, udviklet behandlingsmetoden for metakognitiv terapi. Forskning viser, at metoden er meget effektiv til behand i meling af angst, depression, stress, OCD og PTSD. 

Metoden kan anvendes til at behandle psykisk mistrivsel på tværs af diagnosekriterier, da forskningen viser, at det er et specifikt fænomen kaldet Cognitive Attentional Syndrom (CAS) / opmærksomhedssyndrom, som er årsagen til psykisk mistrivsel. CAS består af ukontrollerbare tankeprocesser som bekymringer, grublerier, trusselsmonitorering og uhensigtsmæssige strategier. Særligt den mængde af tid, der bruges på CAS vedligeholder symptomerne, og din psyke kan derfor ikke hele sig selv. Forskning viser nemlig, at psyken er selvregulerende.

Oplever du at være fanget ind i negative tankeprocesser uden selv at kunne bestemme mængden af tid, din hjerne bruger på at håndtere negative tanker, følelser eller symptomer? Oplever du en tendens til at overtænke problemer på dit arbejde og privat? Prøver du at få dine negative tanker til at forsvinde for at finde ro? Så vil du nok opleve, at du “sidder fast”, og at de strategier, du anvender, ikke har den optimale effekt i og med, at du ikke får det bedre psykisk.

 Måske har du i mange år gjort alt for at få det bedre, men jo mere du prøver, jo mere frustreret og magtesløs bliver du. 

Årsagen til at nogle mennesker oplever at være fanget i deres problemer, skyldes de metakognitive overbevisninger vi har om vores tanker, eksempelvis; Overbevisninger om ukontrollerbarhed Oplevelse af at du ikke kan styre den mængde af tid, du bruger på at gruble, analysere og bekymre dig om din situation. Oplevelse af manglende fleksibilitet til selv at kunne bestemme, hvad du vil rette din opmærksomhed mod. 

Eksempelvis, at du tjekker dine symptomer meget ofte. Overbevisninger om farlighed Frygt for at tiden brugt på negative tankeprocesser kan få alvorlige fysiske og mentale konsekvenser. Overbevisninger om fordele ved at bekymre sig At mere tænkning kan hjælpe dig med at finde svar, træffe beslutninger, være forberedt eller undgå at du lave fejl. 

At du bliver nødt til at bekymre dig for at være et ordentligt menneske, der er empatisk, omsorgsfuld og ansvarsfuld.

Nanna Holm l Kurser l Stresshåndtering og stressforebyggelse l Introduktion til metakognitiv terapi

Hvad er Metakognitiv Terapi?

I metakognitiv terapi dvæles der ikke ved alt det, som er hændt, for det er du allerede ekspert i. I terapien arbejdes der fremadrettet, og du vil opnå en helt ny forståelse af årsagen til psykisk lidelse og psykiske problemstillinger. I terapien vil du lære at negative tankeprocesser som bekymringer og grublerier kan begrænses markant tidsmæssigt ved brug af den rette teknik. Behandlingsmetoden er rettet mod at identificere og fjerne årsagen til psykisk mistrivsel og psykologiske problemstillinger således, at psyken får ro til at hele sig selv. Målet er, at du opnår mental sundhed og egenkontrol til at leve dit liv.

Kontaktinformationer

Du er velkommen til at sende mig en email eller ringe til mig. Du kan altid også bare booke på min onlinebooking